نوشته‌هایی برچسب‌خورده با: گفت‌وگو

«گفت‌وگو با تِرِز اولتون»، مترجمان: شکوفه غفاری، علی گلستانه

ترِز اولتون، متولد ۱۹۵۳ در شهرستان شروپ‌شر انگلستان، از نقاشان برجسته‌ی مکتب لندن است. او که هنرآموخته‌ی مدرسه‌ی سن مارتین و نیز آکادمی سلطنتی بریتانیا است، در ۱۹۸۷ جایزه‌ی «ترنر» را برد. آثار او در بسیاری از مجموعه‌ها و موزه‌های

«گفت‌وگو با تِرِز اولتون»، مترجمان: شکوفه غفاری، علی گلستانه

ترِز اولتون، متولد ۱۹۵۳ در شهرستان شروپ‌شر انگلستان، از نقاشان برجسته‌ی مکتب لندن است. او که هنرآموخته‌ی مدرسه‌ی سن مارتین و نیز آکادمی سلطنتی بریتانیا است، در ۱۹۸۷ جایزه‌ی «ترنر» را برد. آثار او در بسیاری از مجموعه‌ها و موزه‌های

سنگینیِ تاریخ؛ گفت‌وگو با نصرت‌الله مسلمیان / علی گلستانه

این گفت‌وگودر مهرماه ۱۳۹۱، در استودیوی شخصیِ نصرت‌الله مسلمیان انجام شده و در ماهنامه‌ی گلستانه (ش۱۲۱، آبان۱۳۹۱) به چاپ رسیده است.   هنر اگر خود را از خاطره‌ی رنج انباشته بر بشریت رها سازد، به‌عنوان خط سیرِ تاریخ، چه بر سرش

سنگینیِ تاریخ؛ گفت‌وگو با نصرت‌الله مسلمیان / علی گلستانه

این گفت‌وگودر مهرماه ۱۳۹۱، در استودیوی شخصیِ نصرت‌الله مسلمیان انجام شده و در ماهنامه‌ی گلستانه (ش۱۲۱، آبان۱۳۹۱) به چاپ رسیده است.   هنر اگر خود را از خاطره‌ی رنج انباشته بر بشریت رها سازد، به‌عنوان خط سیرِ تاریخ، چه بر سرش

بازنماییِ چهره‌ها؛ گفت‌وگو با اکبر رفیعی / علی گلستانه

این متن، گزیده‌ای از گفت‌وگویی است که به بهانه‌ی نمایش نقاشی‌های پرتره‌ی اکبر رفیعی در نگارخانه‌ی هفتان (اردیبهشت۱۳۹۱) انجام و در دوهفته‌نامه‌ی مکعب (ش۱۱، ۱تیر۱۳۹۱) چاپ شده است. از همان شروع فعالیت جدی‌ام دوست داشتم مناظری نقاشی کنم که یا

بازنماییِ چهره‌ها؛ گفت‌وگو با اکبر رفیعی / علی گلستانه

این متن، گزیده‌ای از گفت‌وگویی است که به بهانه‌ی نمایش نقاشی‌های پرتره‌ی اکبر رفیعی در نگارخانه‌ی هفتان (اردیبهشت۱۳۹۱) انجام و در دوهفته‌نامه‌ی مکعب (ش۱۱، ۱تیر۱۳۹۱) چاپ شده است. از همان شروع فعالیت جدی‌ام دوست داشتم مناظری نقاشی کنم که یا