نوشته‌هایی برچسب‌خورده با: هنر و مخاطب

«مرگ خریدار؛ چند کلامی درباره‌ی حراج هنر»، نوشته‌ی علی گلستانه

هرچند بسیاری حراج تهران را همچون رویدادی مهم، خواه منفی و خواه مثبت، بنگرند، درواقع هیچ چیز منحصربه‌فردی در این رویداد وجود ندارد. حراج هنری چیزی نیست جز مناسکی نمادین برای تقدیس آن مناسباتی که کل نظام هنر امروز ما

«مرگ خریدار؛ چند کلامی درباره‌ی حراج هنر»، نوشته‌ی علی گلستانه

هرچند بسیاری حراج تهران را همچون رویدادی مهم، خواه منفی و خواه مثبت، بنگرند، درواقع هیچ چیز منحصربه‌فردی در این رویداد وجود ندارد. حراج هنری چیزی نیست جز مناسکی نمادین برای تقدیس آن مناسباتی که کل نظام هنر امروز ما

ادای سهم در تعریف «کلیدواژگان هنر»، جولیان استالابراس، ترجمه‌ی ع. گلستانه

مستند هنر مستند، به‌ویژه در عرصه‌ی دوسالانه، در حال برتری‌یافتن است. چنانکه مایاکُفسکی توضیح‌اش داده، پیش از دوره‌ی دگرگونی گسترده و شتابنده، داستان‌پردازی از شکل رنگ‌پریده‌ی خلاقیت [و بدیع‌پردازی] خارج شد و با زندگی تطبیق یافت. مشاهده‌گری و امر واقع،

ادای سهم در تعریف «کلیدواژگان هنر»، جولیان استالابراس، ترجمه‌ی ع. گلستانه

مستند هنر مستند، به‌ویژه در عرصه‌ی دوسالانه، در حال برتری‌یافتن است. چنانکه مایاکُفسکی توضیح‌اش داده، پیش از دوره‌ی دگرگونی گسترده و شتابنده، داستان‌پردازی از شکل رنگ‌پریده‌ی خلاقیت [و بدیع‌پردازی] خارج شد و با زندگی تطبیق یافت. مشاهده‌گری و امر واقع،

«نقدی بر نقد ایدئولژیک هنر»، نوشته‌ی علی گلستانه

منتشرشده در دوهفته‌نامه‌ی تندیس، ش۲۶۷، ۸بهمن۱۳۹۲. «کسی که نمی‌تواند موضع بگیرد، باید سکوت کند.» (والتر بینامین، خیابان یکطرفه) درآمیختن طنین تاسف‌بار «ما نقد نداریم» با لحن تحقیرآمیز «منتقدان فقط حرف می‌زنند»، به روشنی نشان می‌دهد که نقد هنری امروز در چه

«نقدی بر نقد ایدئولژیک هنر»، نوشته‌ی علی گلستانه

منتشرشده در دوهفته‌نامه‌ی تندیس، ش۲۶۷، ۸بهمن۱۳۹۲. «کسی که نمی‌تواند موضع بگیرد، باید سکوت کند.» (والتر بینامین، خیابان یکطرفه) درآمیختن طنین تاسف‌بار «ما نقد نداریم» با لحن تحقیرآمیز «منتقدان فقط حرف می‌زنند»، به روشنی نشان می‌دهد که نقد هنری امروز در چه

طرح نکاتی درباره‌ی سامانه‌ی توزیعیِ هنر / نوشته‌ی علی گلستانه

این نوشته، بخشی از متنی است که در دوهفته‌نامه‌ی تندیس (ش۲۵۴، ۸مرداد۱۳۹۲) چاپ شد. اگر مختاربودن هنرمند را در تعیین چگونگی نمایش و فروش آثارش، بخشی از حق او برای مستقل‌بودن بدانیم، تردیدی نمی‌ماند که پس از چیرگی‌یافتن سامانه‌های نمایش

طرح نکاتی درباره‌ی سامانه‌ی توزیعیِ هنر / نوشته‌ی علی گلستانه

این نوشته، بخشی از متنی است که در دوهفته‌نامه‌ی تندیس (ش۲۵۴، ۸مرداد۱۳۹۲) چاپ شد. اگر مختاربودن هنرمند را در تعیین چگونگی نمایش و فروش آثارش، بخشی از حق او برای مستقل‌بودن بدانیم، تردیدی نمی‌ماند که پس از چیرگی‌یافتن سامانه‌های نمایش

از آفرینش تا نمایش / نوشته‌ی علی گلستانه

ویرایش دیگر این متن را در سایت حرفه:هنرمند بخوانید. اندیشیدن به هنر به‌معنای امری درخود بی‌معنا است؛ چرا که هر تصوری از هنر، به‌طور ضمنی تصور آن در شکلی که در جهان ظاهر می‌شود نیز هست. به‌عبارتی، هنر برای وجود

از آفرینش تا نمایش / نوشته‌ی علی گلستانه

ویرایش دیگر این متن را در سایت حرفه:هنرمند بخوانید. اندیشیدن به هنر به‌معنای امری درخود بی‌معنا است؛ چرا که هر تصوری از هنر، به‌طور ضمنی تصور آن در شکلی که در جهان ظاهر می‌شود نیز هست. به‌عبارتی، هنر برای وجود