نوشته‌هایی برچسب‌خورده با: نشریات

پاکباز و زبان نگارش؛ درباره‌ی ‹دایرةالمعارف هنر’، نوشته‌ی علی گلستانه

در سی‌وپنجمین دوره‌ی «کتاب سال» (زمستان۱۳۹۶)، ویراست سه‌جلدی دایرةالمعارف هنر به سرپرستی رویین پاکباز (فرهنگ معاصر، ۱۳۹۵) جایزه‌ی بخش کلیات هنر را برد. چنانکه انتظار می‌رفت، نویسنده‌ی ما در مراسم اهدای جایزه حاضر نشد و جایزه‌ی خودش را هم نپذیرفت.

پاکباز و زبان نگارش؛ درباره‌ی ‹دایرةالمعارف هنر’، نوشته‌ی علی گلستانه

در سی‌وپنجمین دوره‌ی «کتاب سال» (زمستان۱۳۹۶)، ویراست سه‌جلدی دایرةالمعارف هنر به سرپرستی رویین پاکباز (فرهنگ معاصر، ۱۳۹۵) جایزه‌ی بخش کلیات هنر را برد. چنانکه انتظار می‌رفت، نویسنده‌ی ما در مراسم اهدای جایزه حاضر نشد و جایزه‌ی خودش را هم نپذیرفت.

ترس از نگاه مستقیم؛ حرفه:هنرمند، تندیس، هنر فردا / نوشته‌ی علی گلستانه

نوشته‌ی حاضر، کوتاه‌شده‌ی بخش دوم مقاله‌ای است که نسخه‌ی کامل آن با عنوان «ترس از نگاه مستقیم؛ نگاهی به سه نشریه» در فصلنامه‌ی حرفه:هنرمند (ش۴۲، تابستان۱۳۹۱) منتشر شده است. آن‌چه به نامِ «دنیای هنری» می‌شناسیم، ساحتی است که به اشکالِ

ترس از نگاه مستقیم؛ حرفه:هنرمند، تندیس، هنر فردا / نوشته‌ی علی گلستانه

نوشته‌ی حاضر، کوتاه‌شده‌ی بخش دوم مقاله‌ای است که نسخه‌ی کامل آن با عنوان «ترس از نگاه مستقیم؛ نگاهی به سه نشریه» در فصلنامه‌ی حرفه:هنرمند (ش۴۲، تابستان۱۳۹۱) منتشر شده است. آن‌چه به نامِ «دنیای هنری» می‌شناسیم، ساحتی است که به اشکالِ